Historie

Het bedrijf is opgericht in 1947. Na een periode van 5 jaar waarin voornamelijk particuliere klanten de bedrijfsvoering bepaalden, werden de eerste stappen gezet richting nieuwbouw. De Boomgaardstraat in Papendrecht is hierin een belangrijke stap geweest. Er is meer aandacht gekomen voor de particuliere sector. Dit heeft vorm gekregen doordat er binnen het woningen bestand steeds meer behoefte ontstond aan onderhoud en woningverbetering, zoals opbouwen, aanbouwen, kozijnvervanging, badkamer renovatie etc.

Direct na de watersnoodramp van 1953 werden er noodwoningen gerealiseerd op het Weense Plein in Papendrecht.  De gedenksteen die 50 jaar later is onthuld is door het bedrijf aan de Papendrechtse gemeenschap geschonken als aandenken aan deze periode. In datzelfde jaar (1953) is het bedrijf verhuisd naar Westeind 85, waar het tot 1995 gevestigd is geweest.

Vele nieuwbouwprojecten zijn sindsdien gerealiseerd.

In 1980 is het roer overgenomen door de tweede generatie. Er heeft sindsdien een omslag plaatsgevonden naar andere zwaartepunten binnen de bedrijfsactiviteiten. Er is meer aandacht gekomen voor de particuliere sector. Daarnaast is er gewerkt aan een duurzame positie in de zakelijke markt. Voorbeelden hiervan zijn: productiebedrijven, de publieke en de dienstverlenende sector. Er is veelal sprake van maatwerk geënt op de behoeften van de opdrachtgevers. Bouw- en verbouwprojecten behoren tot de kernactiviteiten.

Wij groeien mee met de eisen die er aan onze professionaliteit worden gesteld. In 1995 hebben wij een nieuw bedrijfspand betrokken dat is aangepast op onze bedrijfsvoering. Naast ons kantoor en bezoekadres is er een uitgebreid terrein voor opslag van bedrijfsmiddelen en materialen en een milieustraat voor het scheiden van afvalstromen.

De bedrijfshal is voorzien van moderne apparatuur, een kraanbaan en houtopslag waarmee wij snel kunnen anticiperen op de eisen die aan onze werkzaamheden worden gesteld. Het kantoor is ook op deze locatie gevestigd.

Door vernieuwend bij te blijven groeien wij met onze opdrachtgevers mee.