(semi) Overheid

Gemeentelijke en regionale overheidsinstanties behoren tot onze opdrachtgevers. Onze bedrijfslocatie fungeert voor hen als een adres voor materialen en problemen die om een snelle oplossing vragen. Werknemers van de werkvloer weten ons hiervoor te vinden. De grote diversiteit aan bezit van vastgoed en de uitvoering van de vele beheertaken bij overheidsinstanties leiden ertoe dat wij een breed scala aan werkzaamheden uitvoeren voor deze instanties.

Deze aan de overheid gerelateerde sector heeft naast haar primaire taak (bijv. onderwijs) de zorg om gebouwen en terreinen. De scoop ligt met name bij de instandhouding van het vastgoed en terreinen. Het onderhoud van het vastgoedbestand vergt specifieke kennis. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers hierbij. Ook het behartigen van calamiteiten vergt een veelal directe aanpak. Door de wederzijdse bekendheid met elkaar is er een goede basis van vertrouwen opgebouwd waarin wij als bedrijf betrokken worden bij veel zaken die het beheer en onderhoud betreffen.

Klik op een foto voor een grotere weergave